CDN

CDN

więcej

CDN, czyli Content Delivery Network (Sieć Dystrybucji Treści), to rozproszony system serwerów, który dostarcza content do rozlicznych centrów danych i punktów wymiany ruchu online.

Ujmując to inaczej, cdn to siatka serwerów, których zadaniem jest dostarczenie contentu użytkownikom w oparciu o ich lokalizację.

Jak działają sieci CDN?

Na wstępie należy rozróżnić 3 elementy:
Serwer główny – na którym znajdują się pliki strony internetowej
CDN – Sieć serwerów dostarczających treści
Użytkownicy

CDN jest pośrednikiem w dostarczaniu zasobów stron między serwerem głównym a użytkownikami. W pierwszej kolejności serwery CDN pobierają treści z głównego serwera, zapisują je w centrach danych i przechowują w pamięci (dane są regularnie synchronizowane). Kolejno, gdy użytkownik zechcę wyświetlić stronę, jej zasoby dostarczane są z najbliższego serwera, co realnie skraca czas ładowania witryny www.

Kilka korzyści z korzystania z sieci ładowania zawartości stron (na podstawie CloudFlare CDN)

Użycie protokołu
HTTP/2, HTTP/3,

Kompresja plików
metodą Brotli,

Minifikacja
statycznych plików,

Darmowy
certyfikat SSL,

Cachowanie
plików,

Ochrona przed
atakami DDos,

Optymalizacja
obrazów.

Ochrona
przed botami.

Still, most websites tend to operate on a larger scale, making CDN usage a popular choice in the following sectors:

  • Advertising
  • Media and entertainment
  • Online gaming
  • E-commerce
  • Mobile
  • Healthcare
  • Higher education
  • Government

DDoS protection

Web application firewall (WAF)

OWASP 10

Individual Approach

WEBSEC services for e-commerce fit to any size of the company. Based on the platform traffic and customer needs we are able to advise best in class and competitive solution.

read more