CDN CZ

CDN

více

CDN, neboli Content Delivery Network, je distribuovaný systém serverů, který doručuje obsah do mnoha datových center a bodů pro výměnu online provozu.

Jinými slovy, cdn je síť serverů, jejichž úkolem je doručovat obsah uživatelům na základě jejich polohy.

Jak fungují CDN?

Nejprve je třeba rozlišit 3 prvky:
Hlavní server – kde jsou umístěny soubory webu
CDN – Síť obsahových serverů
Uživatelé

CDN je prostředníkem při doručování zdrojů webových stránek mezi hlavním serverem a uživateli. Za prvé, CDN servery stahují obsah z hlavního serveru, ukládají jej do datových center a ukládají do paměti (data jsou pravidelně synchronizována). Následně, když si uživatel chce stránku prohlédnout, jsou její zdroje dodány z nejbližšího serveru, což ve skutečnosti zkracuje dobu načítání webu.

Několik výhod používání sítě načítání obsahu:

Použití
HTTP/2, HTTP/3,

komprese
souborů Brotli,

Minifikace
statických souborů,

SSL certifikát
zdarma,

ukládání souborů
do mezipaměti,

ochrana proti
DDoS útokům,

Optimalizace
obrazu.

Ochrana proti
robotům.

Still, most websites tend to operate on a larger scale, making CDN usage a popular choice in the following sectors:

  • Advertising
  • Media and entertainment
  • Online gaming
  • E-commerce
  • Mobile
  • Healthcare
  • Higher education
  • Government

DDoS protection

Web application firewall (WAF)

OWASP 10

Individuální přístup

Služby WEBSEC pro e-commerce jsou vhodné pro každou velikost společnosti. Na základě návštěvnosti platformy a potřeb zákazníků jsme schopni poradit nejlepší ve své třídě a konkurenceschopné řešení.

více