Ochrana značky

Ochrana značky

více

Akamai Brand Protector detekuje a nabízí zmírnění cílených útoků včetně phishingu, předstírání identity a pirátství ochranných známek. A co je nejdůležitější, Brand Protector vám umožňuje chránit vaše důvěryhodné vztahy. Každý týden se vytvoří více než 50 000 nových phishingových webů. Brand Protector kontroluje biliony digitálních aktivit denně z interních i externích zdrojů, aby rychle a efektivně odhalil zneužívání značky a prvků vaší organizace – často ještě před spuštěním útočné kampaně. Aby toho všeho dosáhl, Brand Protector řeší problém podvodného předstírání identity přístupem ve čtyřech krocích: inteligence, detekce, viditelnost a zmírnění.

Modul Zone Protection proaktivně vyhledává permutace domén vaší značky, které by mohly být použity k proměně vašich zákazníků v oběti phishingu, včetně:

  • Homoglyfů a domén s fuzzy shodou
  • Subdomén
  • TLD embedded domén
  • Další varianty cybersquattingu

Žádost o mitigaci je provedena jedním kliknutím skrze integrovanou takedown službu